Installation

Några exempel på vilka tjänster vi på Grandins Eltjänst kan erbjuda och vilka våra arbetsområden är inom elinstallationer.

 • Elektriker
 • El-Entreprenader
 • El- service och underhållsarbeten
 • Elkraft och belysningsanläggningar
 • Installationer och felsökning på styr- och reglerutrustning
 • Installation av golvvärme, takvärme, frostskydd samt snösmältning
 • Installation av jordfelsbrytare samt åskskydd
 • Laddstationer
 • Nybyggnationer
 • ROT- Entreprenader (renovering, ombyggnad, tillbyggnad)
 • Stambyten

För ytterligare information angående hur vi arbetar med elinstallation är du varmt välkommen att kontakta oss på Grandins Eltjänst.

Kontakta oss